Revolucionāro notikumu dalībnieki Jānis Vīnavs, Andris Maziks, Juris Kļova un Sergejs Oļševskis iznāk no mazās zālītes

Revolucionāro notikumu dalībnieki Jānis Vīnavs, Andris Maziks, Juris Kļova un Sergejs Oļševskis iznāk no mazās zālītes

Revolucionāro notikumu dalībnieki Jānis Vīnavs, Andris Maziks, Juris Kļova un Sergejs Oļševskis iznāk no mazās zālītes

Leave a Reply