Biedrība „13. janvāris“ meklē lieciniekus un dokumentus

Biedrība „13. janvāris“ uzskata, ka 2009. gada 13. janvāra revolucionārie notikumi bija 17 gadus ilgušās valsts mērķtiecīgas izzagšanas tiešas sekas.

Šobrīd noris vairāki revolucionāro notikumu dalībnieku tiesas procesi (sākotnējais kopīgais tiesas process prettiesiski tika sadalīts vairākos procesos), kuros valdošā sistēma mēģina dalībniekus notiesāt, neņemot vērā vēsturiskos revolucionāro notikumu iemeslus un cēloņus, pasludinot tos par „stihiskiem grautiņiem“.

Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šo tiesu procesu ietvaros pierādīt biedrības  uzskata pamatotību, tādējādi noskaidrojot revolucionāro notikumu iemeslu patiesos, vēsturiskos cēloņus. Lai to paveiktu, biedrībai ir vajadzīga līdzpilsoņu palīdzība. Biedrība lūdz visus, kas ir gatavi liecināt tiesā par šiem jautājumiem vai kuru rīcībā ir pierādoši dokumenti, nepalikt malā un pietiekties par lieciniekiem vai iesniegt dokumentu kopijas biedrības valdē, tālrunis 29141314, e-pasts valde @ janvaris.lv

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply