Alfas darbinieks: 13. janvārī šāvu ar gumijas lodēm

 Uzreiz pēc 13. janvāra revolucionārajiem notikumiem publiskajā telpā sākās diskusija: kādas lodes izmantoja SUB Alfa policisti? Kaut arī liecinieki un cietušie (šobrīd no oficiālā procesa viedokļa – apsūdzētie) teica, ka izmantotas gumijas lodes, policijas amatpersonas liedzās un apgalvoja, ka tikai gāzes.

Arī oficiālajās, policijas un prokuratūras savāktajās liecībās t.s. „liecinieki“, kuri visi ir policijas darbinieki, tātad vienas no konfliktā iesaistītajām pusēm pārstāvji, apgalvoja, ka izmantotas gāzes lodes.

            Piektdien, š.g. 22. februārī, gūts tiešs apstiprinājums tam, ka šauts ar gumijas lodēm. Tiesas procesa laikā „liecinieks“, SUB Alfa policists Aigars Ulmanis uz advokāta Mucenieka jautājumu, ar kādām lodēm viņš šāva pa „apsūdzēto“ (faktiski – cietušo) Jāni Vanagu, pateica, ka ar gumijas. Uz jautājumu, vai viņa rīcībā 2009. gada 13. janvārī bija arī gāzes lodes, A. Ulmanis atbildēja noliedzoši. Tāpat viņš apstiprināja, ka tanī vakarā ar gumijas lodēm šāvis vēl pa vairākiem cilvēkiem, tomēr tieši pa kādiem, neatcerējās.

            Tāpat A. Ulmanis apstiprināja, ka ar šādu ieroci pa cilvēkiem nedrīkst šaut no tuva attāluma, un apgalvoja, ka līdz J. Vanagam šāviena brīdi bijuši 10 metri, tomēr aculiecinieku foto un video materiālos skaidri redzams, ka viņš šauj no ~2 metru attāluma, tātad pārsniedz savas dienesta pilnvaras un tikai laimīgā kārtā, pateicoties šineļa biezumam, Vanagu smagi nesavaino vai nenogalina. Jāpiebilst, ka pret policistiem nav ierosināta neviena lieta par dienesta pilnvaru pārsniegšanu 13. janvāra revolucionārajos notikumos, lai gan zināmi daudzi pilnvaru pārsniegšanas fakti.

Rakstiskajā liecībā A. Ulmanis apgalvo, ka bija bruņots tikai ar gāzes lodēm un ar tām arī šāvis. Šāda nesakritība skaidrojama ar to, ka tobrīd viņš un viņa kolēģi liecināja vadības uzdevumā un pirms tam tika attiecīgi instruēti. Šobrīd, pēc 4 gadiem, instruktāža bija piemirsusies, un „liecinieks“ jau stāstīja patiesību. Konkrētais gadījums arī apstiprina vispārzināmo faktu par lietas safabricētību un policijas darbinieku „liecību“ patiesumu.

Biedrības „13. janvāris“ valdes locekļi: Andris Maziks, Ansis Ataols Bērziņš

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply