Archive for the ‘Biedrība’ Category

Biedrība „13. janvāris“ meklē lieciniekus un dokumentus

Piektdiena, februāris 15th, 2013

Biedrība „13. janvāris“ uzskata, ka 2009. gada 13. janvāra revolucionārie notikumi bija 17 gadus ilgušās valsts mērķtiecīgas izzagšanas tiešas sekas.

Šobrīd noris vairāki revolucionāro notikumu dalībnieku tiesas procesi (sākotnējais kopīgais tiesas process prettiesiski tika sadalīts vairākos procesos), kuros valdošā sistēma mēģina dalībniekus notiesāt, neņemot vērā vēsturiskos revolucionāro notikumu iemeslus un cēloņus, pasludinot tos par „stihiskiem grautiņiem“.

Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šo tiesu procesu ietvaros pierādīt biedrības  uzskata pamatotību, tādējādi noskaidrojot revolucionāro notikumu iemeslu patiesos, vēsturiskos cēloņus. Lai to paveiktu, biedrībai ir vajadzīga līdzpilsoņu palīdzība. Biedrība lūdz visus, kas ir gatavi liecināt tiesā par šiem jautājumiem vai kuru rīcībā ir pierādoši dokumenti, nepalikt malā un pietiekties par lieciniekiem vai iesniegt dokumentu kopijas biedrības valdē, tālrunis 29141314, e-pasts valde @ janvaris.lv

Biedrība „13. janvāris“

Trešdiena, novembris 2nd, 2011

Biedrības pastāvēšanas mērķis ir 2009. gada 13. janvāra revolucionāro notikumu, kā arī citu Latvijas revolucionāro notikumu, piemēram, Bauskā 2009. gada 31. augustā, dalībnieku un to atbalstītāju sabiedriska konsolidēšana, to kopīga tiesiska aizstāvība un kopīga publiska viedokļa paušana un izplatīšana.
Biedrībā aicināti iestāties tie, kas piedalījušies augšminētajos revolucionārajos notikumos, kā arī tie, kas šos notikumus atbalstīja un atbalsta sirdīs.

Iestāšanās iesniegums
Biedrības statūti

Biedrības valde: Andris Maziks (tālr. 26375529) – priekšsēdētājs, Ansis Ataols Bērziņš (tālr. 29168165), Ingus Zaharčenoks.
Valdes e-pasts: valde_N@N_janvaris.lv (nodzēsiet rakstzīmes “N” un “_”).

Bankas konts biedru naudām (Ls 1,- mēnesī) un ziedojumiem:
Biedrība „13. janvāris“, reģ. Nr. 40008152247, konta Nr. LV23LHZB4300178047001, Latvijas Hipotēku un zemes banka.